Mahu ja maksumuse kalkulaator

 

 

Filmi diameeter kettal: mm
Filmi pooli diameeter: mm
Filmi pikkus meetrites: m
Filmi ajaline kestus (eeldusel et 24 kaadrit sekundis): minutit
Orienteeruv Momentori poolt digiteeritav kaadrite arv: kaadrit
Soodustus mahu pealt:
Digitaalse koopia maksumus DVD plaadil kokku, käibemaksuga: